Hot-fix rhinestone motif, Hot-fix rhinestone motif direct from Guangzhou Xinmili Jewelry Manufacture Co., Ltd. in CN
Guangzhou Xinmili Jewelry Manufacture Co., Ltd.
Guangzhou Xinmili Jewelry Manufacture Co., Ltd.
Guangdong, China